วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

Web 2.1 Framework ตามแนวคิดของผม

ในปัจจุบันมีการพูดถึง Web 2.0 ซึ่งบอกว่าเป็นเทคโนโลยีตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมิได้มีเทคโนโลยีที่เป็นรูปร่างที่สามารถเห็นได้ เช่น เว็บในอดีตมักจะมี e-mail, web board, chat MSN ICQ อ่านข่าวและค้นหาความรู้ เป็นต้น แต่ปัจจุบันเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นบนเว็บ เช่น ดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือเรียน สั่งซื้อสินค้า ฯลฯ แทบจะพูดได้ว่าเป็นการดำรงชีวิตบนโลกเสมือนบนหน้าจอทีเดียว ด้วยเหตุนี้เขาจึงได้ให้กรอบความคิดด้านเว็บชนิดนี้ว่า Web 2.0 ในบทความนี้จะสร้างแนวคิดกรอบความคิดของ Web 2.1 ไว้ล่วงหน้าถ้าหากว่าใครสนใจจะพัฒนาเว็บแนวนี้
กรอบความคิด Web 2.1 ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำหรับให้เป็น True life มีดังนี้


1. ตื่นเช้าขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันส่วนตัว ล้างหน้า แปรงฟัน ถ่ายเบาถ่ายหนัก อาบน้ำ แต่งตัว กิจวัตรเหล่านี้จะให้ทำงานบนเว็บ ใคร ๆ ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ทำ manual

2. ขณะรับประทานอาหารมีหลายคนชอบดูทีวีดูข่าวสารบ้านเมือง ฟังความเห็นเหล่านักวิจารณ์ข่าว นักเล่าข่าว โดยทั่วไปจะต้องเปิดทีวี แต่เว็บ 2.1 จะต้องพัฒนาเว็บ application เพื่อให้ดูทีวีได้ทุกช่องข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถใช้รีโมทควบคุมการเลื่อนช่องข่าวได้ มีบางคนบอกว่าให้ซื้อการ์ดทีวีมาใส่ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องพัฒนาให้ยุ่งยาก แต่ไม่เข้าประเด็น Web based และไม่สามารถดูของต่างประเทศได้

3. การไปทำงานในอดีต จะต้องเดินทางไปยังสำนักงาน แต่เว็บ 2.1 จะต้องทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ แต่การทำงานออนไลน์จากที่บ้านจะต้องทำงานได้เสมือนกับที่สำนักงานจริง แต่มีข้อจำกัดในตำแหน่งที่เป็นงานบริการ งานใช้แรงงาน แต่ระบบนี้จะเน้นที่กลุ่มผู้ใช้ที่เป็น Knowledge worker เป็นหลัก จะขอยกตัวอย่างระบบที่ต้องทำ เช่น ใช้การ chat ทั้งพูดและ พิมพ์ได้ โดยมีกล้องเว็บแคม มองเห็นสำนักงานและผู้ที่ทำงานที่บ้าน ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะต้องมีกล้องหลายกล้องเพื่อดูแลพนักงานได้ครบทุกหน่วยงาน ผู้บริหารต้องการสั่งงาน ใช้การ chat โดยตรงไปยังพนักงาน ต้องการติดตามงาน โดยดูจากกล้อง ถ้าต้องการเอกสาร ให้พนักงานส่งเอกสารผ่านทางเมล์ โดยถ่ายเอกสารแนบ ถ้าต้องการให้ลงลายเซ็น ให้ใช้ลายเซ็นดิจิตัล พร้อมกับส่งไฟล์กลับไปให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ ถ้ามีการประชุมให้ใช้การวีดิโอคอนเฟอเร็นต์ ถ้าต้องกาติดต่อกับลูกค้า ผู้ร่วมทุนหรือลูกค้าให้เขาเหล่านั้นสมัครเป็นสมาชิกในเว็บขององค์กร เขาเหล่านั้นสามารถกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์ของแต่ละคน

4. เมื่อมีโอกาสพักผ่อน web 2.1 จะสนับสนุนการดำเนินชีวิตตาม Life style เต็มที่ เช่น การดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ เล่นเกม ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเว็บโดยทั่วไปมีฟังก์ชันเหล่านี้ครบถ้วนอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้พัฒนาจะต้องทำเว็บเหล่านั้นให้มาอยู่ในเว็บหน้าเดียวกับ Web 2.1 แต่ถ้าเว็บที่มีอยู่มี feature ต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนจะพัฒนาขึ้นมาเองก็ได้ ในกรณีที่ไปพักผ่อนที่สวนสาธารณะ หรือทะเล หรือ สถานที่โปรด ให้พัฒนาระบบ Virtual reality ให้เสมือนจริงที่สุด อาจใช้ภาพจริงในรูปแบบ 3 มิติ


a. การฟังเพลงควรให้สั่งซื้อเพลงโดยการดาวน์โหลดเพลงได้ จ่ายด้วยเงินอิเลคทรอนิคส์ การทำ album เพลงในเครื่อง Server ของเราทั้งประเภท mp3 และรูปแบบเก่าให้ได้เหมือนจริงกับเครื่องเสียงยุคใหม่ ต่อลำโพงไปยังเครื่องขยายเสียง
b. การดูหนัง เราสามารถสั่งซื้อแบบได้ Soft copy ได้หรือแม้แต่การ Pay per view ได้ การชำระเงินและการจัดทำ album ทำได้เช่นเดียวกับการฟังเพลง
c. การอ่านข่าว มีทั้งอ่านข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้พัฒนาจะต้องนำ RSS จากแหล่งข่าวที่มีชื่อเสียงมาอยู่ในเว็บ 2.1 ของเรา
d. การท่องเที่ยว ทำ 3D Virtual reality ในหน้าเว็บ ควรออกแบบให้มีการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่จากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกได้
e. สิ่งสนใจเฉพาะบุคคล เช่น งานอดิเรก เว็บ 2.1 จะต้องมีให้ผู้ใช้ค้นหาเว็บที่เกี่ยวนำมาติดตั้งไว้ในหน้าเว็บของตนเองได้


5. การศึกษาหาความรู้ ต้องทำหน้าลิงค์ให้ไปยังแหล่งจัดการเรียนรู้ในเรื่องที่บุคคลคนนั้นสนใจ โดยจัดหมวดหมู่ความรู้ สามารถบันทึกแหล่งเรียนรู้ไว้เพื่อจัดหมวดหมู่เพื่อศึกษาเพิ่มเติม หรือถ้าเป็นลักษณะ e-book เทคโนโลยี Web 2.1 สามารถรู้ได้ว่าหน้าที่อ่านไว้ล่าสุดอยู่ที่หน้าใด เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านต่อเนื่องไปได้

6. การจดบันทึก ไดอารี่ หรือที่เรียกว่า Blog ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้วแต่สมควรให้มีอยู่ใน Web 2.1 เพียงหน้าเดียว

ภาพแสดง Web 2.1 Framework

ไม่มีความคิดเห็น: