วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บด้วย JSF

การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บด้วย Java Server Faces นั้นเว็บที่สอนแนะนำการเขียนที่เป็นภาษาไทยนั้นหายากมาก โดยเฉพาะที่นำไปใช้กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ แทบจะไม่มี มีเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อยไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในองค์กรได้จริง ผมพยายามหาจนเจอที่ลิงค์ของ http://balusc.blogspot.com/2006/06/using-datatables.html ที่ผมคิดว่าครอบคลุม ถ้ามีเวลาจะพยายามแปลมาเป็นภาษาไทย เพื่อจะได้นำมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป และนอกจากนี้ยังเว็บที่เป็น Core ของภาษาจาวา รวมทั้ง Framework ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งผมว่าน่าสนใจมาก อยู่ที่เว็บ http://www.roseindia.net/jsf/introduction.shtml แต่เว็บทั้งสองออกแบบหน้าตาไม่สวย แต่เน้นเนื้อหาที่ครอบคลุม สมบูรณ์แบบ

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ