วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เปิดอบรมภาษาไพธอน

เมื่อครั้งที่แล้วได้เกริ่นนำ การเขียนภาษาไพธอนไว้บ้างแล้วว่าจะมีการอบรมให้แก่ผู้สนใจทั่วไป บัดนี้ได้กำหนดวัน เวลาและสถานที่แน่นอนแล้ว คือ ตั้งแต่วันที่ 10,11,13,14 สิงหาคม 2552 นี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ส.ค. 2552 โดยมีค่าลงทะเบียน เพียง 1,200 บาทเท่านั้น ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม เมื่อเปรียบเทียบกับการอบรมของหน่วยงานอื่นราคาจะต่างกันมาก จำนวนวันในการอบรมของเราก็มากกว่า ขอให้ท่านลองค้นหาจาก google ดูนะครับ ใช้คำค้นว่า "อบรม" + "ภาษาไพธอน" จึงจะทราบว่าราคาค่าอบรมที่อื่นๆ ทำไมจึงแพงมาก ๆ

เนื่องจากโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนในครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน จึงมอบให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีผมเป็นวิทยากร

ก่อนอื่นอยากจะแนะนำว่าทำไมต้องเขียนด้วยโปรแกรมภาษาไพธอนเสียก่อน


 1. โปรแกรมไพธอน เป็น open source ไม่ต้องซื้อโปรแกรม ดาวน์โหลดมาติดตั้ง แล้วใช้ได้เลย
 2. เขียนคำสั่งสั้นมาก ๆ ไม่ค่อยมีรูปแบบให้เยิ่นเย้อ
 3. รองรับการเขียนแบบ OOP มีกลุ่มพัฒนาต่อยอดไปสร้าง library มาให้ใช้มากมายหลายสาขา
 4. Google ใช้ภาษาไพธอนในการพัฒนา อนุญาตให้เราสร้าง Web Application ใน google ด้วยภาษาไพธอน
 5. มีองค์กรต่างที่ประสบผลสำเร็จด้วยภาษาไพธอน มากมาย
 6. ใช้ platform ใด ๆ ก็ได้
 7. ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมภาษาใด ๆ ก็สามารถเริ่มต้นกับภาษาไพธอนได้

จำนวนที่รับ

 • ไม่เกิน 30 คน

เนื้อหาการอบรม

 • แนะนำภาษาไพธอน
 • ชนิดของข้อมูล นิพจน์
 • แนะนำ IDLE editor
 • เขียนคำสั่งเบื้องต้น
 • การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
 • การเปลี่ยนรูปแบบแสดงผล
 • การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
 • การจัดการกับสตริง
 • การเขียนโปรแกรมควบคุม
 • การเขียนฟังก์ชัน
 • การเขียนคำสั่งจัดการไฟล์
 • การเขียนคำสั่งด้านการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL
 • การเขียนติดต่อกับเว็บ
 • การเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็ค
 • การเขียนโปรแกรมด้วย wxPython
 • การใช้ django Framework

ติดต่อสมัครโดยตรงที่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทร 074-336-933, 074-325-007, 074-314-993 ต่อ 222 ในเวลาราชการ หรือ โทรสาร 074-336-979 ตลอดเวลา หรือโทรศัพท์ที่บอกไว้มุมล่างขวามือของบล็อก ครับผม

รายละเอียด พร้อมเอกสารนำ เพื่อขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน ลิงค์นี้ครับ

ลงทะเบียนออนไลน์คลิกเลยครับ

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของผม ได้ที่ลิงค์นี้

ไม่มีความคิดเห็น: