วันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ความสำเร็จสูงสุด

วันนี้ได้รับเอกสารนัดพบปะสังสรรศิษย์เก่าสมัยเรียนมัธยมฯ ที่ต้องพบกันทุกปี ในช่วงสงกรานต์ เพราะว่าทุกคนมีโอกาสได้กลับบ้าน ไปเล่นสงกรานต์ ทำบุญขอพรคนเฒ่าคนแก่ ในเอกสารมีใจความน่าสนใจ จึงเลยนำมาฝากเป็นข้อคิดให้กับนักอ่านบล็อกทุกท่านที่เข้ามาอ่าน มีใจดังนี้ครับ

เมื่อแรกเกิด ความสำเร็จสูงสุดคือ สามารถหายใจได้ด้วยตนเอง
เมื่ออายุได้ 1 ขวบ ความสำเร็จสูงสุดคือ สามารถจำคนในบ้านได้ทุกคน
เมื่ออายุได้ 2 ขวบ ความสำเร็จสูงสุดคือ สามารถเดินได้
เมื่ออายุได้ 4 ขวบ ความสำเร็จสูงสุดคือ ไม่ฉี่รดที่นอน
เมื่ออายุได้ 15 ปี ความสำเร็จสูงสุดคือ มีเพื่อนฝูงมากมาย
เมื่ออายุได้ 20 ปี ความสำเร็จสูงสุดคือ เรื่องบนเตียง
เมื่ออายุได้ 30 ปี ความสำเร็จสูงสุดคือ มีความมั่นคงในชีวิต
เมื่ออายุได้ 50 ปี ความสำเร็จสูงสุดคือ เรื่องบนเตียง (ลุ้น..ว่ารอด..ไม่รอด)
เมื่ออายุได้ 60 ปี ความสำเร็จสูงสุดคือ มีเพื่อนฝูงมากมาย
เมื่ออายุได้ 65 ปี ความสำเร็จสูงสุดคือ ไม่ฉี่รดที่นอน
เมื่ออายุได้ 70 ปี ความสำเร็จสูงสุดคือ สามารถเดินได้
เมื่ออายุได้ 75 ปี ความสำเร็จสูงสุดคือ สามารถจำคนในบ้านได้ทุกคน
เมื่ออายุได้ 80 ปี ความสำเร็จสูงสุดคือ สามารถหายใจได้ด้วยตนเอง
******************************************
แล้ว ตอนนี้ความสำเร็จของท่าน อยู่ที่อายุเท่าไร

1 ความคิดเห็น:

แรก กล่าวว่า...

4 ขวบครับผม