วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นโยบายและแนวทางการบริหารโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

สวัสดีครับ พี่น้องชาวคอมพิวเตอร์ที่รักทุกคน

ขอขอบคุณที่พี่ ๆ น้อง ๆ ให้เกียรติให้ผมได้ทำหน้าที่เป็นประธานโปรแกรมวิชาอีกครั้งหนึ่ง

ทุก ๆ ตำแหน่งหน้าที่ ผมคิดว่า ต่างก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพียงแต่เรามีความคิดว่าทุกหน้าที่ของเราจะทำให้ดีที่สุด จะทุ่มเทกำลัง ความคิด เวลา ทุกสิ่งทุกอย่างที่พึงมีให้แก่งานนั้น ๆ แม้แต่งานสอนในห้องในแต่ละคาบก็ตาม

ในการบริหารงานโปรแกรมก็เช่นกัน ผมได้ปรารภแสดงความเห็นกับพี่ ๆ น้อง ๆ หลายคนว่า เราควรไปในทิศทางใด ก็ได้รับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนกันไป เป็นการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ

ในบล็อกนี้ก็เป็นการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการเช่นกัน ซึ่งในครั้งนี้จะได้พูดถึงนโยบายโดยรวมของผมที่จะเกิดขึ้น

ผมตั้งโจทย์เอาไว้ไม่กี่ข้อ แต่ต้องการจะทำมากๆ นั่นคือ


  • การที่จะทำอย่างไรให้นักศึกษาของเราจบภายใน 4 ปีอย่างมีคุณภาพ
  • จะทำอย่างไรให้อาจารย์ทุกท่านได้ตำแหน่งทางวิชาการ
  • จะทำอย่างไรให้โปรแกรมของเรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

 จริง ๆ แล้วมีหลายข้อ แต่ถ้าตั้งไว้หลายอย่างอาจไม่ประสบผลสำเร็จเลยสักอย่างเดียว
ดังนั้น จึงอยากจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ในแต่ละด้านว่า


  • นักศึกษาจะจบการศึกษาภายใน 4 ปีมากกว่า 50% ภายในปีการศึกษา 2556 และ 80% ในปีถัดไป 
  • อาจารย์จะมีตำแหน่งทางวิชาการหรือได้เลื่อนตำแหน่งมากกว่า 50% ของผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด
  • นักศึกษาได้ไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะ อาจารย์ได้ไปนำเสนอผลงานมากขึ้น
ดังนั้นงบประมาณและกิจกรรมต่าง ๆ ของเราจะมุ่งเน้นทั้ง 3 ด้านนี้ให้มากเป็นพิเศษ

จึงอยากฝากให้คณาจารย์ทั้งหลายได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จัดกิจกรรมและงบประมาณ 
และอยากทราบความสมัครใจในการจะช่วยในภาระกิจโปรแกรมวิชาของเราในตำแหน่งด้านใดบ้าง โดยแบ่งงานออกเป็นคร่าว ๆ ดังนี้
  • ด้านพัฒนาบุคลากร
  • ด้านพัฒนานักศึกษา
  • ด้านบริหารสำนักงาน ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
  • ด้านการประกันคุณภาพ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่ ๆ น้อง ๆ ต่างก็มีความรัก ความปรารถนาดีต่อการที่จะพัฒนาโปรแกรมวิชาของเราให้ก้าวหน้าต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: