วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

Customize Read more link in Wordpress

การแก้ไขสีและขนาดตัวอักษรของลิงค์ Read more ของ Wordpress มีคนแนะนำวิธีการทำหลากหลายวิธี แต่สำหรับวิธีที่ใช้กับธีมของ Tarski มีดังนี้


  • login to server
  • # cd /var/..../..../wordpress/wp-content/themes/tarski/
  • # nano style.css
  • พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ต่อท้ายบรรทัดสุดท้าย

.entry-content a,
.entry-summary a{/* CONTINUE READING */
color: #0000FF;
font-weight:bold;
text-decoration: none;
font-size: 15px;
}

.entry-content a:hover,
.entry-summary a:hover{/* CONTINUE READING */
color: #FF00;
text-decoration: underline;
}  • Save Ctrl + O, > Enter
  • Refresh Website
อ้างอิง:
http://wordpress.org/support/topic/changing-font-sizecolor-of-continue-reading

ไม่มีความคิดเห็น: